1. Pristatyta šiauliečių geroji robotikos vystymo patirtis plačiai visuomenei.
  2. Atsirado dar didesnė dalis vaikų, jaunimo ir kito amžiaus tarpsnio šiauliečių, besidominčių pasaulyje tebepopuliarėjančia robotika, skatinančia kūrybiškai mąstyti, analizuoti situacijas ir taikyti kritinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžius.
  3. Mokydami kitus, dalyvaudami robotikos varžybose robotikos profesionalai ir mėgėjai patobulino robotų konstravimo įgūdžius.
  4. Projekto metu sukaupta mokymų medžiaga itin populiarina robotikos veiklas ir jas vysto, nes šiandien nėra susistemintos metodinės medžiagos apie robotiką, o šią veiklą vysto robotikos entuziastai.